Tư vấn pháp lý môi trường

Hiện nay, môi trường đang là lĩnh vực được ưu tiên quan tâm hàng đầu trong mọi hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và Luật Tài nguyên Nước là hết sức cần thiết.

Công ty TNHH phát triển công nghệ môi trường và tài nguyên nước Việt Nam tự hào là nhà cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ về môi trường. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có sự am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực môi trường và các yêu cầu của pháp luật hiện hành trong công tác Bảo vệ môi trường, Chúng tôi tin tưởng sẽ có thể đồng hành và là đối tác tin cậy góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý công ty hiệu quả hơn.

Công ty chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu và kiến nghị của Quý Công ty trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý về Môi trường.

Tư Vấn Môi Trường, Thiết Kế, Thi Công, Chuyển Giao Công Nghệ -

1.Tư vấn đánh giá môi trường chiến lược

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014, đánh giá môi trường chiến lược (ĐCM) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Lợi ích của ĐMC

ĐMC có thể trợ giúp để thực hiện được ý tưởng của sự phát triển bền vững thông qua việc gắn kết các mục tiêu về môi trường với các mục tiêu về kinh tế và xã hội trong quá trình ra một quyết định mang tính chiến lược.

Dựa vào kết quả của ĐMC, người ta có thể chỉ ra các định hướng chính xác hơn, cụ thể hơn cho công tác ĐTM trong giai đoạn xây dựng các dự án đầu tư tiếp theo đối với những ngành cụ thể, những vùng cụ thể, và vì thế công tác ĐTM sẽ có hiệu quả và chất lượng cao hơn.

ĐMC huy động sự tham gia của cộng đồng, tạo thuận lợi để làm gia tăng sự chất nhận của công chúng, của các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ liên quan đối với một quyết định chiến lược được đề ra.

Đối tượng phải tiến hành ĐMC

Điều 14 của Luật BVMT 2005 quy định các đối tượng sau đây phải tiến hành ĐMC:

 • Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (CQK) phát triển KT-XH cấp quốc gia
 • CQK phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nước
 • CQK phát triển KT-XH của tỉnh, thành phố trực thuộc TW, vùng
 • Qui hoạch sử dụng đất; Bảo vệ và phát triển rừng; Khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng
 • Quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm
 • Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh

ĐMC và ĐTM trong phòng ngừa, quản lý rủi ro môi trường

2. Tư vấn đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) là đánh giá tác động qua lại giữa dự án với các yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội. Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường gồm các công việc như “xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết. ĐTM là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư ra quyết định lựa chọn phương án khả thi và tối ưu nhất về kinh tế và kỹ thuật cho dự án đầu tư đó.

Mọi cân nhắc về môi trường đều được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu tiên lập quy hoạch dự án (thông qua nội dung giải trình các vấn đề môi trường trong báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật) đến phát triển và thực hiện dự án (thông qua báo cáo ĐTM) và tiếp tục trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

Tìm hiểu đánh giá tác động môi trường
Tìm hiểu đánh giá tác động môi trường

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

 • Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,…

Mô tả công việc:

 • Xác định phạm vi: xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu ĐTM;
 • Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực;
 • Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại;
 • Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xác định nhóm cộng đồng liên quan / quan tâm đến quá trình ĐTM dự án: chủ dự án, nhà đầu tư (người/tổ chức tài trợ hoặc cho vay tiền), Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư;
 • Lập báo cáo ĐTM trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương);
 • Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.
 • Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

3. Dịch vụ tư vấn xin giấy phép xả thải

Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước:

Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước.

Tư vấn xin giấy phép môi trường tại Đồng Nai - Quyết Thắng Group

Mô tả công việc

 • Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp;
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm và phát sinh nước thải;
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
 • Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước;
 • Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu;
 • Lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm;
 • Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…
 • Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải );
 • Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải): chế độ thủy văn;
 • Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội;
 • Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm;
 • Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm;
 • Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải;
 • Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước;
 • Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000;
 • Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu;
 • Lập hội đồng thẩm định và Phê duyệt Đề án xả nước thải.

4. Dịch vụ đăng ký chủ nguồn thải

Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh Chất thải nguy hại.

Mô tả công việc

–   Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
–   Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Doanh nghiệp.
–   Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
–   Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.
–   Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp.
–    Trình nộp Sở tài nguyên và MT

Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môi cao trong lĩnh vực môi trường trang thiết bị hiện đại. Công ty chúng tôi chuyên tiến hành lập hồ sơ, thủ tục về môi trường như cho các doanh nghiệp:

 • Lập bản cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường,
 • Đăng ký xả nước thải vào nguồn,
 • Đăng ký khai thác nước ngầm, quan trắc môi trường định kỳ, lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải, cấp phép xả thải vào nguồn nước…, Xử lý nước thải …, nước cấp, xử lý rác thải y tế, chất thải nguy hại.

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

5. Dịch vụ quan trắc môi trường

Tăng cường công tác quản lý chất thải công nghiệp, chất ...

“Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.
Các mục tiêu cụ thể của quan trắc môi trường gồm:

 • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
 • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
 • Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, thì hàng năm Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ quan trắc môi trường từ 2-3 lần… Plastchem Việt Nam dựa trên yêu cầu của khách hàng, sẽ tiến hành quan trắc định kỳ hàng năm và lập các hồ sơ đánh giá hiện trạng, kiểm toán, quy hoạch … về môi trường và các vấn đề liên quan đến cam kết được chấp thuận hoặc được phê duyệt.

Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn môi trường của chúng tôi?

Không chỉ đa dạng về các dịch vụ tư vấn môi trường mà chúng tôi còn mang tới cho khách hàng nhiều lợi ích khác nhau, xứng đáng là điểm đến tin cậy khi khách hàng có nhu cầu.

 • Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực môi trường, am hiểu và nắm bắt tình hình của khách hàng một cách nhanh chóng cũng như đưa ra tư vấn, hướng giải quyết tốt nhất.
 • Đội ngũ nhân viên giỏi, là các kỹ sư môi trường với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề tư vấn, thiết kế, xử lý các vấn đề liên quan tới môi trường.
 • Giá cả hợp lý, tính cạnh tranh cao trên thị trường, tốt nhất hiện nay. Cùng với nhiều chương trình ưu đãi đảm bảo lợi ích cho khách hàng, giúp tiết kiệm một khoản kinh phí không hề nhỏ.

Để được tư vấn chi tiết về công nghệ và sản phẩm, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM
Địa chỉ: 235 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
MST: 0109603398
Điện thoại: 0396.659.488
Email: [email protected]

t-vn-php-l-mi-trng-x-l-nc-veco